Bratislava

smer východ Slovenska: električkou (tramvají) č. 4 sa dostanete na konečnú (Zlaté piesky). Odtiaľ sa už dá dobre stopovať.