Deziderata

Byla v 60. letech rozdávána na všech větších shromáždění amerických hippies jako jedna z jejich ideových deklarací. Dlouho se věřilo, že se jedná o anonymní text, který pochází ze 17. století a byl nalezen v kostele sv. Pavla z r.1692, v Baltimore. Tato „legenda“ o původu Dezideraty se tradovala až do roku 1997, kdy kostel v Baltimore navštívil jeden z polských hipíků, mezi nimiž Deziderata byla a je, stále populární a zjistil, že jejím autorem byl americký právník a filosof Max Ehrmann žijící v letech 1872 – 1945. Ehrmanův nejznámější text byl otištěn společně s jeho básněmi v malém sborníku, který si farníci pro vlastní potřebu namnožili na hlavičkovém papíře farnosti s názvem kostela a letopočtem jeho založení. Jeden z těchto listů se patrně dostal do prostředí hippies a ti ho převzali i s hlavičkovou datací.

poznámka Roman Laube 2006

celý text dezideraty, najdeš zde


viz: Filozofie, Osobnosti, Pojmy