Slepe rameno mrtvé řeky, aneb Odvrácená tvář Ameriky

K. Jankowski

Kniha polského psychiatra vyšla ve Varšavě r. 1972 a stala se jakousi “biblí” první generace polských hippies. Kultovní četbou se stala v 70. letech i v Československu. Jankovského text vznikal postupně na konci 60. let za jeho návštěvy v USA a zachytil v něm především vnitřní svět hippies a jejich systém hodnot. Je to jedna za základních knih o tomto hnutí, která v češtině vyšla.


viz: knížky