Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
syntaxe [2007/11/21 20:47]
Aktron přeložena druhá část
syntaxe [2008/01/02 16:43] (aktuální)
Aktron další odstavec. Edituje tu taky někdo ještě :-) ?
Řádek 35: Řádek 35:
 Je vhodné takto vynunovat nové řádky jenom když je to skutečně třeba, protože to může často rozbíjet styl a formátování stránky. Je vhodné takto vynunovat nové řádky jenom když je to skutečně třeba, protože to může často rozbíjet styl a formátování stránky.
  
-===== Links ===== 
  
-DokuWiki supports multiple ways of creating links.+===== Odkazy =====
  
-==== External ====+DokuWiki umožňuje vytvářet odkazy několika typů různými způsoby.
  
-External links are recognized automagically:​ http://​www.google.com or simply www.google.com - You can set Linknames, too: [[http://​www.google.com|This Link points to google]]. Email addresses like this one: <​andi@splitbrain.org>​ are recognized, too. 
  
-  DokuWiki supports multiple ways of creating links. External links are recognized +==== Externí ====
-  automagically:​ http://​www.google.com or simply www.google.com - You can set +
-  Linknames, too: [[http://​www.google.com|This Link points to google]]. Email +
-  addresses like this one: <​andi@splitbrain.org>​ are recognized, too.+
  
-==== Internal ====+Systém automaticky rozpozná, když vložíš URL odkazu: http://​www.google.com nebo taky www.google.com . 
 +Je možné také skrýt text odkazu a nahradit ho jiným, v kontextu vhodnějším:​ [[http://​www.google.com|Odkaz na Google]]. Rozpoznávají se také i e-mailové odkazy, např. <​andi@splitbrain.org>​
  
-Internal links are created by using square bracketsYou can either just give [[doku>​wiki:pagename]] or use an additional ​[[doku>​wiki:pagename|Title Text]]. Wiki pagenames are converted to lowercase automaticallyspecial characters are not allowed+  Systém automaticky rozpozná, když vložíš URL odkazu: http://www.google.com nebo taky www.google.com . 
 +  Je možné také skrýt text odkazu ​nahradit ho jiným, v kontextu vhodnějším: [[http://​www.google.com|Odkaz na Google]]. 
 +  Rozpoznávají se také i e-mailové odkazynapř<​andi@splitbrain.org>​
  
-  Internal links are created by using square brackets. You can either just give 
-  a [[pagename]] or use an additional [[pagename|Title Text]]. Wiki pagenames 
-  are converted to lowercase automatically,​ special chars are not allowed. 
  
-You can use [[wiki:​namespaces]] by using a colon in the pagename.+==== Interní ====
  
-  You can use [[wiki:namespaces]] by using a colon in the pagename.+Interní odkazy se vytvářejí pomocí stejných závorek jako odkazy externí.  
 +Zadávají se ve tvaru "[[doku>wiki:pagename]]",  
 +jako u externího odkazu lze jeho text nahradit ([[doku>​wiki:​pagename|Text odkazu]])  
 +Odkazy se automaticky převádějí do tvaru začínajícího malým písmenem, nejsou povolené zvláštní znaky  
 +(tj. česká i jiná diakritika - proto jsou názvy stránek na wiki.hippy logicky bez ní).
  
-For details about namespaces see [[doku>​wiki:​namespaces]]. 
  
-Linking to a specific section is possible, tooJust add the section name behind a hash character as known from HTML. This links to [[syntax#​internal|this Section]].+  Interní odkazy se vytvářejí pomocí stejných závorek jako odkazy externí 
 +  Zadávají se ve tvaru "[[doku>​wiki:​pagename]]",​  
 +  jako u externího odkazu lze jeho text nahradit ([[doku>​wiki:​pagename|Text odkazu]])  
 +  Odkazy se automaticky převádějí do tvaru začínajícího malým písmenem, nejsou povolené zvláštní znaky  
 +  (tj. česká i jiná diakritika - proto jsou názvy stránek na wiki.hippy logicky bez ní).
  
-  This links to [[syntax#internal|this Section]].+Pro rozdělení stránek různých typů se používají ​[[wiki:jmenny prostor|Jmenné prostory]].  
 +Název stránky je od názvu prostoru oddělen dvojtečkou,​ podobně jako je tomu u systému Mediawiki. 
 + 
 +  Pro rozdělení stránek různých typů se používají [[wiki:​jmenny prostor|Jmenné prostory]].  
 +  Název stránky je od názvu prostoru oddělen dvojtečkou,​ podobně jako je tomu u systému Mediawiki. 
 + 
 +Více podrobností najdeš v angličtině na stránce [[doku>​wiki:​namespaces]]. 
 + 
 +Protože některé stránky jsou dlouhé a mají moc odstavců, je možné odkazovat i na odstavce konkrétní. Dělícím znakem zde je "#". Odkaz na tento odstavec tak bude mít následující [[syntaxe#​interní|tvar]].  
 +Odkazovat na odstavce je ale z několika důvodů tak trochu problém - pokud se změní název odstavce, odkaz se znefunkční. 
 + 
 +  Protože některé stránky jsou dlouhé a mají moc odstavců, je možné odkazovat i na odstavce konkrétní.  
 +  Dělícím znakem zde je "#"​. Odkaz na tento odstavec tak bude mít následující [[syntaxe#​interní|tvar]]. 
 +  Odkazovat na odstavce je ale z několika důvodů tak trochu problém - pokud se změní název odstavce, odkaz se znefunkční. 
 + 
 +Odkazy na [[syntaxe|existující stránky]] se pro přehled zobrazují jinou barvou,  
 +než ty vedoucí na stránky [[wiki:​nonexisting|dosud nevytvořené]].  
 +Na wiki.hippy je implicitně zavedena zelená pro založené a červená pro nezaložené texty.  
 + 
 +  Odkazy na [[syntaxe|existující stránky]] se pro přehled zobrazují jinou barvou,  
 +  než ty vedoucí na stránky [[wiki:​nonexisting|dosud nevytvořené]].  
 +  Na wiki.hippy je implicitně zavedena zelená pro založené a červená pro nezaložené texty
  
-Notes: 
  
-  * Links to [[wiki:​syntax|existing pages]] are shown in a different style from [[wiki:​nonexisting]] ones. 
-  * DokuWiki does not use [[wp>​CamelCase]] to automatically create links by default, but this behaviour can be enabled in the [[doku>​wiki:​config]] file. Hint: If DokuWiki is a link, then it's enabled. 
-  * When a section'​s heading is changed, its bookmark changes, too. So don't rely on section linking too much. 
  
 ==== Interwiki ==== ==== Interwiki ====
  
-DokuWiki ​supports ​[[doku>​wiki:​interwiki|Interwiki]] ​linksThese are quick links to other WikisFor example this is a link to Wikipedia'​s page about Wikis: [[wp>​Wiki]].+Systém ​DokuWiki ​podporuje tzv. [[doku>​wiki:​interwiki|Interwiki]] ​odkazy 
 +Ty nepatří ani mezi interní, ani mezi externí 
 +Zajišťují totiž propojení na ostatní wiki.  
 +Tak například [[wp>​Wiki|toto]] je odkaz na článek "​Wiki"​ na serveru Wikipedie (en.wikipedia.org).  
 + 
 +  Systém DokuWiki podporuje tzv. [[doku>​wiki:interwiki|Interwiki]] odkazy.  
 +  Ty nepatří ani mezi interní, ani mezi externí.  
 +  Zajišťují totiž propojení na ostatní wiki.  
 +  Tak například ​[[wp>​Wiki|toto]] je odkaz na článek "​Wiki"​ na serveru Wikipedie (en.wikipedia.org) 
  
-  DokuWiki supports [[doku>​wiki:​interwiki|Interwiki]] links. These are quick links to other Wikis. +==== Sdílené složky ====
-  For example this is a link to Wikipedia'​s page about Wikis: [[wp>​Wiki]].+
  
-==== Windows ​Shares ====+Odkazy na sdílené složky ​Windows, jako například [[\\server\share|tento]],​  
 +systém rovněž rozpoznává. Avšak jen v jedné homogenní síti,  
 +jako je třeba firemní. [[wp>​Intranet]].
  
-Windows shares like [[\\server\share|this]] are recognizedtooPlease note that these only make sense in a homogenous user group like a corporate ​[[wp>​Intranet]].+  Odkazy na sdílené složky WIndows, jako například ​[[\\server\share|tento]],  
 +  systém rovněž rozpoznává. Avšak jen v jedné homogenní síti,  
 +  jako je třeba firemní. [[wp>​Intranet]].
  
-  Windows Shares like [[\\server\share|this]] are recognized, too.+Poznámky:
  
-Notes:+  * Z bezpečnostních důvodů funguje tenhle prvek pouze v prohlížečí Internet Explorer, v prohlížeči Firefox (a podobných dalších) se dá zapnout pomocí následující volby [[http://​www.mozilla.org/​quality/​networking/​docs/​netprefs.html#​file|security.checkloaduri]],​ avšak to není doporučováno. 
 +  * Více informací se nachází na [[bug>​151|této stránce]].
  
-  * For security reasons direct browsing of windows shares only works in Microsoft Internet Explorer per default (and only in the "local zone"​). 
-  * For Mozilla and Firefox it can be enabled through the config option [[http://​www.mozilla.org/​quality/​networking/​docs/​netprefs.html#​file|security.checkloaduri]] but this is not recommended. 
-  * See [[bug>​151]] for more info. 
  
-==== Image Links ====+==== Odkazy na obrázky ​====
  
-You can also use an image to link to another internal or external page by combining the syntax for links and [[#​images_and_other_files|images]] (see below) like this:+Dá se také odkazovat na obrázky, nacházející buď se kdekoliv jinde na internetu, nebo přímo na této wiki. Zkombinují se dva typy odkazů - do standardního s dvěmi hranatými závorkami se vloží odkaz na obrázek:
  
   [[http://​www.php.net|{{wiki:​dokuwiki-128.png}}]]   [[http://​www.php.net|{{wiki:​dokuwiki-128.png}}]]
Řádek 99: Řádek 128:
 [[http://​www.php.net|{{wiki:​dokuwiki-128.png}}]] [[http://​www.php.net|{{wiki:​dokuwiki-128.png}}]]
  
-Please noteThe image formatting is the only formatting syntax accepted in link names.+PozorFormátování obrázků je jedinou syntaxí akceptovanou v názvu odkazu.
  
-The whole [[#​images_and_other_files|image]] and [[#​links|link]] syntax is supported (including image resizing, internal and external images and URLs and interwiki links).+Dalšími úpravami odkazu se dá taky měnit velikost obrázku a měnit další atributy.
  
-===== Footnotes ===== 
  
-You can add footnotes ((This is a footnote)) by using double parentheses.+===== Poznámky =====
  
-  You can add footnotes ​((This is a footnote)) by using double parentheses.+Poznámky se přidají vložením textu do dvou klasických závorek ​((Toto je poznámka)).
  
-===== Sectioning =====+  Poznámky se přidají vložením textu do dvou klasických závorek ((Toto je poznámka)).
  
-You can use up to five different levels of headlines to structure your content. If you have more than three headlines, a table of contents is generated automatically -- this can be disabled by including the string ''<​nowiki>​~~NOTOC~~</​nowiki>''​ in the document. 
  
-==== Headline Level 3 ==== 
-=== Headline Level 4 === 
-== Headline Level 5 == 
  
-  ==== Headline Level 3 ==== 
-  === Headline Level 4 === 
-  == Headline Level 5 == 
  
-By using four or more dashesyou can make horizontal line:+===== Nadpisy ===== 
 + 
 +Dá se použít až pět různých úrovní nadpisůcož umožňuje líp rozdělit text zpřehlednit jeho obsah. Pokud se v článku nachází více jak tři odstavce, vytvoří se automaticky tabulka s obsahem (Table of Contents, zkráceně TOC), která se umístí za odstavec úvodní, definiční. Odstranit tuto vlastnost v jednom konkrétním článku se dá pomocí vložení kódu ''<​nowiki>​~~NOTOC~~</​nowiki>''​ na stránku. 
 + 
 + 
 +==== Nadpis třetí úrovně ==== 
 +=== Nadpis čtvrté úrovně === 
 +== Nadpis páté úrovně == 
 + 
 +  ==== Nadpis třetí úrovně ==== 
 +  === Nadpis čtvrté úrovně === 
 +  == Nadpis páté úrovně == 
 + 
 +Použitím více pomlček za sebou se vytvoří oddělovací čára. Používá se to střídmě, protože to může rozbíjet formátování.
  
 ---- ----
  
-===== Images and other files ===== 
  
-You can include external and internal [[doku>​wiki:​images]] with curly brackets. Optionally you can specify the size of them. 
  
-Real size:                        {{wiki:​dokuwiki-128.png}}+===== Obrázky a další typy souborů =====
  
-Resize to given width: ​           {{wiki:dokuwiki-128.png?50}}+Do jednotlivých stránek se dají kromě textu taky vkládat [[doku>wiki:images|obrázky]]A to nejen ty, co se nahrály na wiki.hippy ale i z externích zdrojů. Je možné nastavit i jejich parametry, a to následovně:​
  
-Resize to given width and height: {{wiki:​dokuwiki-128.png?200x50}}+Skutečná velikost                       {{wiki:​dokuwiki-128.png}}
  
-Resized external image          ​{{http://de3.php.net/​images/​php.gif?200x50}}+Zadaná pevná šířka           {{wiki:dokuwiki-128.png?50}}
  
-  Real size                       {{wiki:​dokuwiki-128.png}} +Zadaná pevná výška i šířka: {{wiki:​dokuwiki-128.png?​200x50}}
-  Resize to given width: ​           {{wiki:​dokuwiki-128.png?​50}} +
-  Resize to given width and height: {{wiki:​dokuwiki-128.png?​200x50}} +
-  Resized external image: ​          ​{{http://​de3.php.net/​images/​php.gif?200x50}}+
  
 +Použití externího obrázku: ​          ​{{http://​de3.php.net/​images/​php.gif?​200x50}}
  
-By using left or right whitespaces you can choose the alignment.+  Skutečná velikost: ​                       {{wiki:​dokuwiki-128.png}} 
 +  Zadaná pevná šířka: ​           {{wiki:​dokuwiki-128.png?​50}} 
 +  Zadaná pevná výška i šířka: {{wiki:​dokuwiki-128.png?​200x50}} 
 +  Použití externího obrázku: ​          ​{{http://​de3.php.net/​images/​php.gif?​200x50}} 
 + 
 +Narozdíl od [[MediaWiki]],​ zde byla metoda umístění obrázku (vlevo-vpravo-uprostřed) zjednodušena. Stačí přidat mezeru před název souboru, nebo za něj. Obě mezery pak soubor zacentrují,​ vypadá to takto:
  
 {{ wiki:​dokuwiki-128.png}} {{ wiki:​dokuwiki-128.png}}
Řádek 155: Řádek 190:
   {{ wiki:​dokuwiki-128.png }}   {{ wiki:​dokuwiki-128.png }}
  
-Of course, you can add a title (displayed as a tooltip by most browsers), too.+Stejně jako k odkazům i k obrázkům se dá přidávat alternativní text
  
-{{ wiki:​dokuwiki-128.png |This is the caption}}+{{ wiki:​dokuwiki-128.png |Toto je přidaný text/​komentář}}
  
-  {{ wiki:​dokuwiki-128.png |This is the caption}}+  {{ wiki:​dokuwiki-128.png |Toto je přidaný text/​komentář}}
  
-If you specify ​filename (external or internalthat is not an image (''​gif,​ jpeg, png''​), then it will be displayed as a link instead.+Pokud bude název souboru (to jak interní, tak i externízobrazen bez přípony ​(nebo bude zadán odkaz na nějaký který nebude obrázekzobrazí se tento text jako normální odkaz.
  
-For linking an image to another page see [[#Image Links]] above. 
  
-===== Lists =====+===== Seznamy ​=====
  
-Dokuwiki supports ordered and unordered lists. To create a list itemindent your text by two spaces and use ''​*''​ for unordered lists or a ''​-''​ for ordered ones.+Systém DokuWiki podporuje tvorbu seznamů, a to jak číslovaných,​ tak s odrážkami. Takový seznam se vytvoří tak, že na začátek každého řádku, který má být součástí seznamu se přidá určitý znak - pro odrážky, ​pro seznam číslovaný.
  
-  * This is a list +  * Toto je seznam 
-  * The second item +  * Tady je druhá položka seznamu 
-    * You may have different levels +    * Tady je vnořená položka 
-  * Another item +  * Třetí část
- +
-  - The same list but ordered +
-  - Another item +
-    - Just use indention for deeper levels +
-  - That's it+
  
 +  - Ten samý seznam ale číslovaný
 +  - Druhá položka
 +    - Včleněná položka
 +  - A je to!
 <​code>​ <​code>​
-  * This is a list +  * Toto je seznam 
-  * The second item +  * Tady je druhá položka seznamu 
-    * You may have different levels +    * Tady je vnořená položka 
-  * Another item+  * Třetí část
  
-  - The same list but ordered +  - Ten samý seznam ale číslovaný 
-  - Another item +  - Druhá položka 
-    - Just use indention for deeper levels +    - Včleněná položka 
-  - That's it+  - A je to!
 </​code>​ </​code>​
  
-===== Smileys ===== 
  
-DokuWiki converts commonly used [[wp>​emoticon]]to their graphical equivalentsMore smileys can be placed in the ''​smiley'' ​directory and configured in the ''​conf/​smileys.conf'' ​file. Here is an overview of Smileys included in DokuWiki.+===== Smajlíci ===== 
 + 
 +DokuWiku umožňuje taky vkládat i [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Smajl%C3%ADk|smajlíky]], a to ne jako obyčejný text ale přímo v grafické podoběLze přidávat k systému i další - ty se umisťují do složky ​''​smiley''​, konfiguračním souborem je ''​conf/​smileys.conf''​. ​Dole je zobrazena základní sada smajlíků:
  
   * 8-) %%  8-)  %%   * 8-) %%  8-)  %%
Řádek 216: Řádek 250:
   * DELETEME %% DELETEME %%   * DELETEME %% DELETEME %%
  
-===== Typography ===== 
  
-[[DokuWiki]] ​can convert simple text characters to their typographically correct entitiesHere is an example of recognized characters.+===== Typografie ===== 
 + 
 +[[DokuWiki]] ​umí převést jednoduché znaky tak, aby byly výsledně použité typograficky správné symboly (Typickou záměnou je třeba spojovník a pomlčka a často ji provádějí aplikace jako MS Word nebo Writer)Tady je ukázka některých znaků a práce, kterou s nimi systém provádí.
  
 -> <- <-> => <= <=> >> << -- --- 640x480 (c) (tm) (r) -> <- <-> => <= <=> >> << -- --- 640x480 (c) (tm) (r)
Řádek 228: Řádek 263:
 </​code>​ </​code>​
  
-Please noteThese conversions can be turned off through a [[doku>​wiki:​config#​typography|config option]] and a [[doku>​wiki:​entities|pattern file]].+UpozorněníTato volba může být vypnuta v [[doku>​wiki:​config#​typography|nastavení této DokuWiki]] a v souboru ​[[doku>​wiki:​entities|pattern file]]. 
  
-===== Quoting ​=====+===== Diskuzní vlákno ​=====
  
-Some times you want to mark some text to show it's a reply or commentYou can use the following syntax:+V diskuzi je často třeba vypíchnout,​ k jakému příspěvku ten náš odkazujeK tomu slouží následující syntaxe:
  
-  ​I think we should do it+  ​Pojďme to udělat
   ​   ​
-  > No we shouldn'​t+  > Ne neměli bychom
   ​   ​
-  >> ​WellI say we should+  >> ​Řekl jsem pojďmene udělejma
   ​   ​
-  > Really?+  > Opravdu?
   ​   ​
-  >> ​Yes!+  >> ​Ano!
   ​   ​
-  >>> ​Then lets do it!+  >>> ​Tak honem do toho!
  
-I think we should do it +Pojďme to udělat 
- +   
-No we shouldn'​t +Ne neměli bychom 
- +   
->> ​WellI say we should +>> ​Řekl jsem pojďmene udělejma 
- +   
-Really?+Opravdu? 
 +   
 +>> Ano! 
 +   
 +>>>​ Tak honem do toho!
  
->> Yes! 
  
->>>​ Then lets do it! 
  
-===== Tables ​=====+===== Tabulky ​=====
  
-DokuWiki ​supports a simple syntax to create tables+DokuWiki ​podporuje tvorbu tabulek následujícím zjednodušeným způsobem. Není tak třeba použít přímo HTML syntaxi.
  
-Heading ​     Heading ​      ​Heading ​         +Nadpis ​      ​Nadpis ​       Nadpis ​          ​
-Row Col 1    | Row 1 Col 2     ​| ​Row 1 Col 3        | +Slp Buň 1    | Slp Buň 1     | Slp Buň 1        | 
-Row Col 1    | some colspan (note the double pipe) || +Slp Buň 1    |  colspan (dvojité svislítko       || 
-Row Col 1    | Row Col 2     ​| ​Row 2 Col 3        |+Slp Buň 1    | Slp Buň 2     ​| ​Slp 3 Buň 3        |
  
-Table rows have to start and end with a ''​|''​ for normal rows or a ''​^''​ for headers.+Buňky tabulek odděluje svislítko, hlavičky tabulek pak cirkumflex
  
-  ^ Heading ​     Heading ​      ​Heading ​         +  ^ Nadpis ​      ​Nadpis ​       Nadpis ​          ​
-  | Row Col 1    | Row 1 Col 2     ​| ​Row 1 Col 3        | +  | Slp Buň 1    | Slp Buň 1     | Slp Buň 1        | 
-  | Row Col 1    | some colspan (note the double pipe) || +  | Slp Buň 1    |  colspan (dvojité svislítko       || 
-  | Row Col 1    | Row Col 2     ​| ​Row 2 Col 3        |+  | Slp Buň 1    | Slp Buň 2     ​| ​Slp 3 Buň 3        |
  
-To connect cells horizontallyjust make the next cell completely empty as shown aboveBe sure to have always the same amount of cell separators!+Aby se buňky spojily horizontálněmusí se buňka následující kompletně celá vyprázdnitDůležitý je také počet svislítek, která je mezi sebou oddělují!
  
-Vertical tableheaders are possible, too.+Sloupce mohou samozřejmě nahradit taky i řádky:
  
-|              ^ Heading ​           Heading ​         +|              ^ Nadpis ​                ​Nadpis ​              ​
-Heading ​   Row Col          Row Col        +Nadpis ​    ​Slp Buň              Slp Buň            
-Heading ​   no colspan this time                    +Nadpis ​    ​obdobně ale bez colspanu ​                       
-Heading ​   Row Col          Row Col        |+Nadpis ​    ​Slp Buň              Slp Buň            |
  
 As you can see, it's the cell separator before a cell which decides about the formatting: As you can see, it's the cell separator before a cell which decides about the formatting:
  
-  |              ^ Heading ​           Heading ​         +  |              ^ Nadpis ​                ​Nadpis ​              ​
-  ^ Heading ​   Row Col          Row Col        +  ^ Nadpis ​    ​Slp Buň              Slp Buň            
-  ^ Heading ​   no colspan this time                    +  ^ Nadpis ​    ​obdobně ale bez colspanu ​                       
-  ^ Heading ​   Row Col          Row Col        |+  ^ Nadpis ​    ​Slp Buň              Slp Buň            |
  
-NoteVertical spans (rowspan) are not possible.+PozorFunkce ​rowspan ​není vzhledem z logiky této syntaxe možná.
  
-You can align the table contentstooJust add at least two whitespaces at the opposite end of your text: Add two spaces on the left to align righttwo spaces on the right to align left and two spaces at least at both ends for centered ​text.+Zato lze text zarovnávat. Podle tohokteré strany se má držet, se tam udělají mezery - stačí tak zadat dvě mezery zleva pro zarovnání textu vpravo a naopakPokud se odsadí dvě mezery z každé stranyzarovná se text na střed.
  
-          Table with alignment ​          ^^^ +      Tabulka se zarovnávaným textem ​      ^^^ 
-|         right   ​center ​   ​|left          ​+|         vpravo  uprostřed ​  |vlevo         
-|left          ​| ​        right   ​center ​   ​+|vlevo          ​| ​        vpravo  uprostřed  ​
-| xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |+| xxxxxxxxxxxx ​ | xxxxxxxxxxxx ​ | xxxxxxxxxxxx |
  
-This is how it looks in the source:+Zdrojový text:
  
-  ^           Table with alignment ​          ^^^ +  ^       Tabulka se zarovnávaným textem ​      ^^^ 
-  |         right   ​center ​   ​|left          ​+  |         vpravo  uprostřed ​  |vlevo         
-  |left          ​| ​        right   ​center ​   ​+  |vlevo          ​| ​        vpravo  uprostřed  ​
-  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |+  | xxxxxxxxxxxx ​ | xxxxxxxxxxxx ​ | xxxxxxxxxxxx |
  
-===== Non-parsed Blocks ===== 
  
-You can include non-parsed blocks into your documents by either indenting them by at least two spaces (like used for the previous examples) or by using the tags ''​code''​ or ''​file''​.+===== Neformátované odstavce ===== 
 + 
 +Do textu stránek se dají vkládat celé odstavce v takové podobě, jaké jsou a tedy bez formátování. Tak tomu bylo i na téhle stránce, kdy pro ukázky různých druhů formátování byly na začátku ke kódu přidány dvě mezery. Lze ale použít i tag //code// nebo //file//.
  
 <​code>​ <​code>​
-This is preformatted code all spaces are preserved: like              ​<-this+V tomto textu je text zformátován tak, jak vypadá v editačním okně, zůstanou pevně mezery i různé znaky... ​                    <- ukázka
 </​code>​ </​code>​
  
 <​file>​ <​file>​
-This is pretty much the same, but you could use it to show that you quoted a file.  +Tag file se používá pro různé soubory.
 </​file>​ </​file>​
  
-To let the parser ignore an area completely (ie. do no formatting on it), enclose the area either with ''​nowiki''​ tags or even simplerwith double percent signs ''<​nowiki>​%%</​nowiki>''​.+A stejně jako v systému Mediawiki i tady se dá použít tag nowiki, ​do kterého když je text uzavřen tak se formátování totálně zruší.
  
 <​nowiki>​ <​nowiki>​
-This is some text which contains addresses like this: http://​www.splitbrain.org ​and **formatting**, ​but nothing is done with it.+Toto je text bez formátování,​ následuje HTML odkaz http://​www.splitbrain.org ​,nějaký text, co by se měl upravit automaticky ​**formatting**, ​ale neupraví
 </​nowiki>​ </​nowiki>​
  
-See the source of this page to see how to use these blocks.+Shlédnutím zdrojového kódu této stránky se dá zjistit správné použití jednotlivých tagů. 
  
  
 ===== Syntax Highlighting ===== ===== Syntax Highlighting =====
  
-[[DokuWiki]] ​can highlight sourcecodewhich makes it easier to readIt uses the [[http://​qbnz.com/​highlighter/​|GeSHi]] ​Generic Syntax Highlighter -- so any language supported by GeSHi is supported. The syntax is the same like in the code block in the previous sectionbut this time the name of the used language is inserted inside the tagEg. ''<​nowiki><​code java></​nowiki>''​.+[[DokuWiki]] ​umožňuje zvýraznění zdrojového kódudíky čemuž je tento lépe čitelnýJe prováděno pomocí ​[[http://​qbnz.com/​highlighter/​|zvýrazňovače syngaxe ​GeSHi]], ​podporovánoje velké množství jazykůSyntaxe je stejná v celém zdrojovém kódu, mění se však zadáním konkrétního jazyka pomocí tagu, např.''<​nowiki><​code java></​nowiki>''​.
  
 <code java> <code java>
Řádek 343: Řádek 383:
 </​code>​ </​code>​
  
-The following language strings are currently recognized: //​actionscript-french,​ actionscript,​ ada, apache, applescript,​ asm, asp, autoit, bash, blitzbasic, bnf, caddcl, cadlisp, cfdg, cfm, c_mac, c, cpp, csharp, css, delphi, diff, div, dos, d, eiffel, fortran, freebasic, gml, groovy, html, idl, ini, inno, io, java5, java, javascript, latex, lisp, lua, matlab, mirc, mpasm, mysql, nsis, objc, ocaml-brief,​ ocaml, oobas, oracle8, pascal, perl, php-brief, php, python, qbasic, reg, robots, ruby, sas, scheme, sdlbasic, smalltalk, smarty, sql, tcl, text, thinbasic, tsql, vbnet, vb, vhdl, visualfoxpro,​ winbatch, xml//+Rozpoznávány jsou následující jazyky: //​actionscript-french,​ actionscript,​ ada, apache, applescript,​ asm, asp, autoit, bash, blitzbasic, bnf, caddcl, cadlisp, cfdg, cfm, c_mac, c, cpp, csharp, css, delphi, diff, div, dos, d, eiffel, fortran, freebasic, gml, groovy, html, idl, ini, inno, io, java5, java, javascript, latex, lisp, lua, matlab, mirc, mpasm, mysql, nsis, objc, ocaml-brief,​ ocaml, oobas, oracle8, pascal, perl, php-brief, php, python, qbasic, reg, robots, ruby, sas, scheme, sdlbasic, smalltalk, smarty, sql, tcl, text, thinbasic, tsql, vbnet, vb, vhdl, visualfoxpro,​ winbatch, xml//
  
 ===== Embedding HTML and PHP ===== ===== Embedding HTML and PHP =====