Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
syntaxe [2007/11/30 11:10]
Aktron taky kousek
syntaxe [2008/01/02 16:43] (aktuální)
Aktron další odstavec. Edituje tu taky někdo ještě :-) ?
Řádek 293: Řádek 293:
   ​   ​
 >>>​ Tak honem do toho! >>>​ Tak honem do toho!
 +
  
  
Řádek 311: Řádek 312:
   | Slp 3 Buň 1    | Slp 2 Buň 2     | Slp 3 Buň 3        |   | Slp 3 Buň 1    | Slp 2 Buň 2     | Slp 3 Buň 3        |
  
-To connect cells horizontallyjust make the next cell completely empty as shown aboveBe sure to have always the same amount of cell separators!+Aby se buňky spojily horizontálněmusí se buňka následující kompletně celá vyprázdnitDůležitý je také počet svislítek, která je mezi sebou oddělují!
  
-Vertical tableheaders are possible, too.+Sloupce mohou samozřejmě nahradit taky i řádky:
  
-|              ^ Heading ​           Heading ​         +|              ^ Nadpis ​                ​Nadpis ​              ​
-Heading ​   Row Col          Row Col        +Nadpis ​    ​Slp Buň              Slp Buň            
-Heading ​   no colspan this time                    +Nadpis ​    ​obdobně ale bez colspanu ​                       
-Heading ​   Row Col          Row Col        |+Nadpis ​    ​Slp Buň              Slp Buň            |
  
 As you can see, it's the cell separator before a cell which decides about the formatting: As you can see, it's the cell separator before a cell which decides about the formatting:
  
-  |              ^ Heading ​           Heading ​         +  |              ^ Nadpis ​                ​Nadpis ​              ​
-  ^ Heading ​   Row Col          Row Col        +  ^ Nadpis ​    ​Slp Buň              Slp Buň            
-  ^ Heading ​   no colspan this time                    +  ^ Nadpis ​    ​obdobně ale bez colspanu ​                       
-  ^ Heading ​   Row Col          Row Col        |+  ^ Nadpis ​    ​Slp Buň              Slp Buň            |
  
-NoteVertical spans (rowspan) are not possible.+PozorFunkce ​rowspan ​není vzhledem z logiky této syntaxe možná.
  
-You can align the table contentstooJust add at least two whitespaces at the opposite end of your text: Add two spaces on the left to align righttwo spaces on the right to align left and two spaces at least at both ends for centered ​text.+Zato lze text zarovnávat. Podle tohokteré strany se má držet, se tam udělají mezery - stačí tak zadat dvě mezery zleva pro zarovnání textu vpravo a naopakPokud se odsadí dvě mezery z každé stranyzarovná se text na střed.
  
-          Table with alignment ​          ^^^ +      Tabulka se zarovnávaným textem ​      ^^^ 
-|         right   ​center ​   ​|left          ​+|         vpravo  uprostřed ​  |vlevo         
-|left          ​| ​        right   ​center ​   ​+|vlevo          ​| ​        vpravo  uprostřed  ​
-| xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |+| xxxxxxxxxxxx ​ | xxxxxxxxxxxx ​ | xxxxxxxxxxxx |
  
-This is how it looks in the source:+Zdrojový text:
  
-  ^           Table with alignment ​          ^^^ +  ^       Tabulka se zarovnávaným textem ​      ^^^ 
-  |         right   ​center ​   ​|left          ​+  |         vpravo  uprostřed ​  |vlevo         
-  |left          ​| ​        right   ​center ​   ​+  |vlevo          ​| ​        vpravo  uprostřed  ​
-  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |+  | xxxxxxxxxxxx ​ | xxxxxxxxxxxx ​ | xxxxxxxxxxxx |
  
-===== Non-parsed Blocks ===== 
  
-You can include non-parsed blocks into your documents by either indenting them by at least two spaces (like used for the previous examples) or by using the tags ''​code''​ or ''​file''​.+===== Neformátované odstavce ===== 
 + 
 +Do textu stránek se dají vkládat celé odstavce v takové podobě, jaké jsou a tedy bez formátování. Tak tomu bylo i na téhle stránce, kdy pro ukázky různých druhů formátování byly na začátku ke kódu přidány dvě mezery. Lze ale použít i tag //code// nebo //file//.
  
 <​code>​ <​code>​
-This is preformatted code all spaces are preserved: like              ​<-this+V tomto textu je text zformátován tak, jak vypadá v editačním okně, zůstanou pevně mezery i různé znaky... ​                    <- ukázka
 </​code>​ </​code>​
  
 <​file>​ <​file>​
-This is pretty much the same, but you could use it to show that you quoted a file.  +Tag file se používá pro různé soubory.
 </​file>​ </​file>​
  
-To let the parser ignore an area completely (ie. do no formatting on it), enclose the area either with ''​nowiki''​ tags or even simplerwith double percent signs ''<​nowiki>​%%</​nowiki>''​.+A stejně jako v systému Mediawiki i tady se dá použít tag nowiki, ​do kterého když je text uzavřen tak se formátování totálně zruší.
  
 <​nowiki>​ <​nowiki>​
-This is some text which contains addresses like this: http://​www.splitbrain.org ​and **formatting**, ​but nothing is done with it.+Toto je text bez formátování,​ následuje HTML odkaz http://​www.splitbrain.org ​,nějaký text, co by se měl upravit automaticky ​**formatting**, ​ale neupraví
 </​nowiki>​ </​nowiki>​
  
-See the source of this page to see how to use these blocks.+Shlédnutím zdrojového kódu této stránky se dá zjistit správné použití jednotlivých tagů. 
  
  
 ===== Syntax Highlighting ===== ===== Syntax Highlighting =====
  
-[[DokuWiki]] ​can highlight sourcecodewhich makes it easier to readIt uses the [[http://​qbnz.com/​highlighter/​|GeSHi]] ​Generic Syntax Highlighter -- so any language supported by GeSHi is supported. The syntax is the same like in the code block in the previous sectionbut this time the name of the used language is inserted inside the tagEg. ''<​nowiki><​code java></​nowiki>''​.+[[DokuWiki]] ​umožňuje zvýraznění zdrojového kódudíky čemuž je tento lépe čitelnýJe prováděno pomocí ​[[http://​qbnz.com/​highlighter/​|zvýrazňovače syngaxe ​GeSHi]], ​podporovánoje velké množství jazykůSyntaxe je stejná v celém zdrojovém kódu, mění se však zadáním konkrétního jazyka pomocí tagu, např.''<​nowiki><​code java></​nowiki>''​.
  
 <code java> <code java>
Řádek 380: Řádek 383:
 </​code>​ </​code>​
  
-The following language strings are currently recognized: //​actionscript-french,​ actionscript,​ ada, apache, applescript,​ asm, asp, autoit, bash, blitzbasic, bnf, caddcl, cadlisp, cfdg, cfm, c_mac, c, cpp, csharp, css, delphi, diff, div, dos, d, eiffel, fortran, freebasic, gml, groovy, html, idl, ini, inno, io, java5, java, javascript, latex, lisp, lua, matlab, mirc, mpasm, mysql, nsis, objc, ocaml-brief,​ ocaml, oobas, oracle8, pascal, perl, php-brief, php, python, qbasic, reg, robots, ruby, sas, scheme, sdlbasic, smalltalk, smarty, sql, tcl, text, thinbasic, tsql, vbnet, vb, vhdl, visualfoxpro,​ winbatch, xml//+Rozpoznávány jsou následující jazyky: //​actionscript-french,​ actionscript,​ ada, apache, applescript,​ asm, asp, autoit, bash, blitzbasic, bnf, caddcl, cadlisp, cfdg, cfm, c_mac, c, cpp, csharp, css, delphi, diff, div, dos, d, eiffel, fortran, freebasic, gml, groovy, html, idl, ini, inno, io, java5, java, javascript, latex, lisp, lua, matlab, mirc, mpasm, mysql, nsis, objc, ocaml-brief,​ ocaml, oobas, oracle8, pascal, perl, php-brief, php, python, qbasic, reg, robots, ruby, sas, scheme, sdlbasic, smalltalk, smarty, sql, tcl, text, thinbasic, tsql, vbnet, vb, vhdl, visualfoxpro,​ winbatch, xml//
  
 ===== Embedding HTML and PHP ===== ===== Embedding HTML and PHP =====