magická sedmička

Tímto způsobem máte možnost vykládat na jakoukoliv událost. Můžete se dozvědět jaký bude mít průběh, co jí může ovlivnit, a jaký bude konečný výsledek, či co z toho vyplývá pro osobu, která se na tu kterou záležitost táže.

možnosti výkladů

Tazatel má určitou myšlenku (záměr), kterou by chtěl realizovat a neví, zda se má do toho pustit či nikoliv. V takovém případě si vyložte první dvě karty na myšlenku jako takovou, jaká je, zda je vůbec její realizace možná, další tři karty na vlivy, které by mohli figurovat během realizace, a poslední dvě karty na konečný výsledek.

postup kladení karet

 • 1,2 – myšlenka, záměr
 • 3,4,5 – karty vlivu na průběh realizace
 • 6,7 – konečný výsledek

sedmička se dá použít i pro další výklady a to

 • na zdraví jak tělesné tak co se týče psychiky
 • na průběh nemoci a úspěšnost léčby
 • na prosperitu podnikatelskou i finanční
 • na pracovní stabilitu či změnu zaměstnání
 • na budoucnost v citových záležitostech
 • u dětí na dispozice ovlivňující vstup do života
 • na průběh a úspěšnost studia

Uvádím zde ty nejzákladnější možnosti výkladů, ale na vás je k čemu dalšímu budete sedmičku využívat.

Postup při výkladu je velmi jednoduchý. V prvé řadě si určete délku doby na kterou si chcete vyložit. Já nejvíce používám tři základní a sice na jeden rok, na tři roky, nebo na šest let.

Prvních šest karet jsou karty vlivu k určenému tématu a ty použijete tak, aby vám pokryly požadovanou dobu výkladu ( u výkladu na rok zastupuje každá karta dva měsíce, na tři roky karta představuje šest měsíců a na šest let je každá karta na jeden rok). Poslední sedmá karta vypovídá v jaké pozici či stavu je tazatel po určené době výkladu.

další příklady

postup kladení karet

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 --- 7

 • 1 až 6 – karty vlivu na zdraví na 1 rok
 • 7 – jak se dotyčná osoba bude cítit ode dneška za 1 rok

poznámka: Člověk se může cítit nemocen i když je vlastně zdráv!

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 --- 7

 • 1 až 6 – karty vlivu na prosperitu (pracovní, studijní, atp.) na 3 roky
 • 7 – jak dalece je dotyčný spokojen s výsledkem ode dneška za 3 roky

poznámka: Může prosperovat a přesto výsledek nesplňuje jeho představu, nebo může být prosperita slabá a přes to je dotyčný spokojen. Například proto, že jej práce uspokojuje vnitřně.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 --- 7

 • 1 až 6 – karty vlivu na citový život na 6 let
 • 7 – v jaké pozici je tazatel ode dneška za 6 let

poznámka: Karty vlivu mohou předpovídat možnost vztahu a přesto může být dotyčný za 6 let bez partnera. To napovídá, že vztah nebude dlouhodobý.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 --- 7

 • 1 až 6 – karty vlivu na vstup do dospělosti na 6 let
 • 7 – co si dotyčná osoba nese do života ode dneška za 6 let

poznámka: Sedmá karta prozrazuje hlavní povahový rys osobnosti tazatele. Doporučuji směrovat tento výklad mezi 15 – 21 rok života i když se jedná o osobu mladší patnácti let.

1 --- 2 - 3 - 4 - 5 --- 6 --- 7

 • 1 – karta vlivu na přijímací zkoušky
 • 2 až 5 – karty vlivu na průběh studia na 4 roky
 • 6 – karta vlivu na závěrečné zkoušky
 • 7 – jak dalece bude tento mladý člověk využívat dosaženého vzdělání v praktickém životě

poznámka: Pokud se jedná o tříleté studium, lze vyčlenit na závěrečné zkoušky dvě karty. Jedná-li se o studium pětileté, je možné vypustit kartu vlivu na přijímací nebo závěrečné zkoušky.

Pozor, pokud se na sedmé pozici objeví karta papežky nebo poustevníka, je tendence k dalšímu studiu.


vnitřní odkazy