rychlý výklad na budoucnost

Postup míchání a snímání karet je stejný jako u velkého kříže.

Doba výkladu u velkého kříže, je cca 40 minut. Tento výklad trvá asi 20 minut a proto jej nazývám rychlým

postup kladení karet

rychlý výklad se skládá z pěti sekvencí

  1. o čem nevíte? - karty 1, 2, 3
  2. co vás čeká ? - karty 4, 5, 6
  3. co vás nemine? - karty 7, 8, 9
  4. z čeho vše pramení? - karty 10, 11, 12
  5. kam události směřují? - karty 13, 14, 15

výklad může mít čtyři různé podoby

  • vyložení všech pěti sekvencí
  • vyložení bez čtvrté sekvence
  • vyložení bez páté sekvence
  • vyložení bez čtvrté a páté sekvence

vnitřní odkazy