trojka na otázky

Tímto způsobem můžete získat odpověď ANO nebo NE na určitou otázku. Ta by měla být položena vždy tak, aby se na ní dalo výše uvedeným způsobem odpovědět!

Karty se dají rozdělit na tři základní skupiny a sice na karty kladné, záporné a karty neutrální. V každé skupině pak je možnost procentuelního rozlišení každé jednotlivé karty. To vám umožňuje poměrně přesně určit, na kolik procent je odpověď ANO či NE.

POSTUP KLADENÍ KARET

zařazení karet do skupin


vnitřní odkazy