vztahový výklad

Na levé a pravé straně jsou osoby na jejíž vztah si chcete vyložit a uprostřed jsou karty, které vypovídají o tom, co tyto dva lidi spojuje v té které době, a sice v minulosti, současnosti a v budoucnosti. Minulost u tohoto výkladu má své opodstatnění, neboť vám prozradí, na jakém základě je vztah postaven a přítomnost spolu s budoucností vypovídá o vývoji vztahu. Pokud je v současnosti něco co tyto dva lidi od sebe vzdaluje, máte možnost z výkladu posoudit, zda lze tento vztah vylepšit, či nikoliv.

Vztahové výklady se dělí na citové, rodinné, přátelské a pracovní. Použijete-li těchto určení při výkladu, nemusíte znát jméno osoby na kterou se ptá ten, kdo o výklad požádal.

Druhou osobu (partnera), pokud neznáte její jméno, nazývejte podle toho o jaký výklad se jedná.

 • u citového - manžel, manželka, partner nebo partnerka, milenec či milenka
 • u rodinného - otec, matka, tchán, tchýně, dcera, syn, vnuk, vnučka či někdo jiný z příbuzenstva
 • u přátelského - přítel, přítelkyně, soused, sousedka, ale můžeme sem zařadit i ostatní známé bez ohledu na to, je-li tam v současnosti nějaký konflikt
 • u pracovního - nadřízený, podřízený, konkurent či spolupracovník

Zamícháte karty, rozložíte je v ruce do vějíře. Vy kladete otázky, ale karty tahá osoba, které vykládáte.

K výběru karty by mělo dojít vždy až po položení otázky.

postup kladení karet

 • 1 – vy vůči partnerovi v minulosti
 • 2 – partner vůči vám v minulosti
 • 3 – co vás spojovalo
 • 4 – vy vůči partnerovi v současnosti
 • 5 – on vůči vám v současnosti
 • 6 – co vás spojuje
 • 7 – vy vůči partnerovi v budoucnosti
 • 8 – on vůči vám v budoucnosti
 • 9 – co by vás mohlo spojovat

Výklad začínáte vždy od leva a pokud si ten kdo o výklad požádal vybral pravou stranu začínáte otázky od partnera, to znamená od osoby na kterou si dotyčný chce nechat vyložit, a to takto

 • 1 – partner vůči vám v minulosti
 • 2 – vy vůči partnerovi v minulosti
 • 3 – co vás spojovalo
 • 4 – partner vůči vám v současnosti
 • 5 – vy vůči partnerovi v současnosti
 • 6 – co vás spojuje
 • 7 – partner vůči vám v budoucnosti
 • 8 – vy vůči partnerovi v budoucnosti
 • 9 – co by vás mohlo spojovat

vnitřní odkazy